De Activiteiten Commissie 

Wij zijn voortdurend op zoek naar spullen / prijzen voor de loterij die tijdens de t.t. gehouden wordt.Heeft u nog iets staan waar u vanaf wilt, (het moet wel ongebruikt zijn),neem dan contact op met een van de onderstaande personen of mail naar: info@vogelverenigingochten.nl .

Wij komen het graag bij u ophalen!

U kunt het ook meebrengen naar de vergadering of tijdens de t.t. bij ons afgeven.

 Bij voorbaat hartelijk dank !

 

 Gerrit, Helma en Harmke

 

De leden

De activiteitencommissie bestaat uit: 

Gerrit van Kleef

0488-482403

 

 

 

 Helma van Binsbergen

0344-642531

 

 

 

Harmke van Egmond

06-13601451

harmkevanegmond@hotmail.com