Foto: Dhr. B. van Zetten met zijn vrouw

 

Bart van Zetten is dit jaar 40 jaar lid van de NBvV maar ook 40 jaar lid bij vogelvereniging O.V.L.

 

Bart is in 1982 lid geworden bij onze vereniging en altijd actief geweest binnen onze vereniging, hij was altijd aanwezig bij de TT en deed zelf ook mee met zijn mooie vogels waarmee hij verschillende keren in de prijzen viel.

Helaas is dit vanwege zijn gezondheid de laatste jaren niet meer mogelijk.

 

Bart is ook vele jaren voorzitter geweest, hij zette zich altijd in voor de vereniging en onze leden, we hebben Bart daarom al jaren geleden erelid gemaakt, dit heeft hij zeker verdient.

We zijn hem nog steeds heel dankbaar voor de dingen die hij voor de vereniging heeft gedaan.

 

Wij vonden dan ook dat wij dit jubileum niet ongemerkt voorbij mochten laten gaan, zoals je op de

foto ziet heeft hij het jubileumspeldje van de NBvV gekregen en voor zijn vrouw hebben we er een mooie bos bloemen bij gedaan.

 

Bestuur O.V.L.

 

N.B. Helaas is Bart in oktober '22 overleden.