De eerstvolgende ledenvergadering vind plaats op 4-10-2023

om 20.00 uur in het Dorpshuis in Ochten.

 

Agenda ledenvergadering  van Woensdag 04-10-2023 in het Dorpshuis Ochten, opening van de vergadering is om 20:00 uur

 

1

1     Opening

 

 

 

 

2

2  Inventarisatie andere agendapunten

    Notulen ledenvergadering 19-10-2022

 

 

 

 

3

3  Bestuur

 

 We hebben besloten om dit jaar geen 1000 loten te verkopen

 

Met pijn in ons hart hebben we moeten besluiten om een andere locatie te zoeken en het doet ons als vereniging echt wel wat want zolang de vogelshow er is werd deze in het Centrum Vicary Dorpshuis gehouden.

Het is echt een zware beslissing geweest maar we hadden geen andere keuze.

 

LET OP!

Nieuwe locatie duivengebouw

Liniestraat 8 Ochten.

Daar wordt onze show gehouden.

Ik ga Hans de Zwart vragen of hij het in de krant wil laten plaatsen.

Ik zal het op sociaal media zetten.

 

 

 

Tentoonstelling week 47

 

H

 

TT Commissie (voordragers en hulp met op en afbouwen)

 

 

We zullen dit jaar ook weer leden uitnodigen uit Wijchen en omstreken.

Wij zouden onze leden dan ook willen vragen of zij bij Wijchen mee willen doen. Voor inschrijfformulier en reglement kunt u even contact opnemen met G.C. Sanders 0613529804  of gcsanders@kpnmail.nl .Het is mooi dat we elkaar zo kunnen en willen helpen.

 

Volgend jaar gaan we onze show een dag inkorten we gaan dan op woensdag opbouwen en inzenden en Donderdag keuren en opening

 

 

 

          

4  Pauze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  Contributie

     Deze avond kunt u de contributie betalen, dit kunt u ook overmaken op het volgende banknummer NL67RABO0347920292

 

 

6  Ringenbestelling  3e ronde

Zijn er nog mensen die hulp nodig hebben om de ringen te bestellen kunt u altijd vragen

 

7  Materialencommissie

    We houden dit met wat mensen bij    

   

 

 

 

8  Kijk ook eens regelmatig op onze site, als er nieuws is plaatsen we dit op onze site.

Als er nieuws van uit het district kom zal dit er ook op komen

www.vogelverenigingochten.nl

 

 

9   Rondvraag