De eerstvolgende ledenvergadering vind plaats op 19 oktober 2022

om 20.00 uur in het Dorpshuis in Ochten.


Agenda ledenvergadering  van woensdag 19-10-2022 in het Dorpshuis Ochten opening van de vergadering is om 20:00 uur

 

 

 

1     Opening

 

 

 

 

 

2  Inventarisatie andere agendapunten

 

 

 

 

 

3  Bestuur

De TT staat weer voor de deur en dus hebben we ook weer de 1000 loten in ons bezit, nu is mijn vraag, al doe je niet mee, zou u dan toch een boekje loten willen verkopen voor de vereniging, zonder deze opbrengst is het bijna niet mogelijk om nog een TT te houden.

Wilt u een boekje dan kun je deze altijd bestellen: 0613529804 of gcsanders@kpnmail.nl

 

 

 

  Tentoonstelling week 47

 

 

 

    TT Commissie (voordragers en hulp met op en afbouwen)

 

We zullen dit jaar ook weer leden uit Wijchen en omstreken uitnodigen.

Wij zouden onze leden dan ook willen vragen of ze ook bij Wijchen mee willen doen, voor inschrijfformulier en reglement kunt u even contact opnemen met G C Sanders: 0613529804  of gcsanders@kpnmail.nl ,het is mooi dat we elkaar zo kunnen en willen helpen.

 

 Iemand nog advies om het animo om hoog te brengen of andere voorstellen die met de show te maken hebben

            Kranten en sociaal media, facebook, de website en flyers.

 

 

          

4  Pauze

 

 

5  Contributie

Deze avond kunt u de contributie betalen, dit kunt u ook overmaken op het volgende banknummer NL67RABO0347920292

We hebben op de jaarvergadering maart besloten de contributie te verhogen naar €30,- voor het jaar 2023

 

 

 

 

 

 

 

6  Ringenbestelling  3e ronde

 Ringen moet je zelf bestellen, mochten er vragen zijn hierover zullen we jullie proberen te helpen waar we kunnen

 

7  Materialencommissie

    Hok is opgeruimd    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  Kijk ook eens regelmatig op onze site als er nieuws is plaatsen we dit op onze site

Als er nieuws van uit het district kom zal dit er ook op komen

www.vogelverenigingochten.nl

 

 

9   Rondvraag