Agenda algemene ledenvergadering O.V.L. 2021


Agenda

 

1

Opening

 

 

2

Inventarisatie andere agendapunten

 

 

3

Notulen algemene ledenvergadering d.d  1-7-2020 (wordt in de zaal uitgereikt)                           

 

 

4

Jaarverslag secretaris

Wordt in de zaal uitgereikt

 

 

5

Jaarverslag penningmeester

Wordt ook in de zaal uitgereikt

 

Verslag kascontrolecommisie  

 

Verkiezing voor nieuw lid kascontrolecommissie. H v Ossenbruggen   is aftredend

 

 

6

Bestuursverkiezing

 

 

 

Functie

 

 

  H v Emmerloot

Voorzitter       herkiesbaar

 

 

G v Kleef

Bestuurslid    herkiesbaar

 

 

 

 

 

Pauze

Tijdens deze pauze is er de gelegenheid om

-       Ringen te bestellen deze moeten contant betaald worden anders kunnen ze niet worden besteld

-       U kunt ook de contributie te betalen

 

 

7

Jaarverslag activiteitencommissie

Hierover is weinig te melden maar heeft iemand nog ideeén horen wij of de mensen die in deze activiteitencommissie zitten het graag

 

 

8

Jaarverslag materialencommissie

8.1

We moeten de kooien nog schoonmaken en het hok moet grondig opgeruimd worden  

 

Datums kunnen vanavond worden vast gezet

 

Als we voor de nieuwe TT Kooien nu  vellen kopen voor op de bodem scheelt dit schoonmaken wat vinden jullie als leden hier van

                                               

 

 

 

 

9

 

Activiteiten 2021

Voor dit jaar zijn er alweer wat dingentjes niet door gegaan we hopen nog wel een kerstbingo te kunnen organiseren zoals het er nu uitziet word deze op 12-12-2021 gehouden

 

 

Zie de agenda die u heb ontvangen en deze is ook te zien op de website van onze vereniging  www.vogelverenigingochten.tk

             

 

 

 

  10

 

 

 

 

 

TT

Er is met het vastleggen van de keurmeesters iets fout gegaan er eens een keurdatum doorgegeven maar die was van week 46 dus onze show is nu een week eerder dit is eenmalig

 

Er is een voorstel gedaan om eenmalig een groep OEK vogels te maken omdat vorig jaar geen show is geweest deze vogels doen we allemaal in 1 groep en daar komen dan de winnaars uit

 

We zouden het als bestuur leuk vinden om toch nog meer vogels op onze show  te kunnen tonen

 Wij weten namelijk dat er leden zijn met mooie vogels en die om welke reden dan ook niet mee doen aan onze Show wat zouden wij als bestuur voor deze mensen kunnen doen zodat ze toch mee gaan doen aan de TT

 

 

 

 

11                          Rondvraag en sluiting.