De keurmeesters aan het werk
De keurmeesters aan het werk
De stand van de loterij
De stand van de loterij
Uitreiking van de keurrapporten door Gertie Sanders
Uitreiking van de keurrapporten door Gertie Sanders
Een deel van de vogels die te koop zijn tijdens de t.t.
Een deel van de vogels die te koop zijn tijdens de t.t.

Enkele prijswinnaars